[pgsql-jp: 30910] Re: Return mail

Akira Taniguchi akira @ datasource.jp
2003年 9月 2日 (火) 16:45:15 JST


> supervise @ natural-medic.co.jpはMLには登録されていません.おそらくどっ
> か別のアドレスからフォワードされているのだと思います.それがどこかわか
> れば削除できるのですが...
> --
> Tatsuo Ishii

私以外の方も同様ですか?

------------------------------
 Akira Taniguchi (DataSource) 
 akira @ datasource.jp
 http://www.datasource.jp
pgsql-jp メーリングリストの案内